Често задавани въпроси

Какво значи климатик 9 , климатик 12 ?
Често срещано е, някой да сподели, че си е купил климатик 9 или, че има нужда от 12 или 18. Тези означения произлизат от мерната единица за мощност BTU (Британска топлинна единица). Мощността на всеки климатик се измерва посредством тази мерна единица, като всяка стойност отговаря на определен размер/обем на помещението, за което е предназначен. BTU 9000 (9) съответства на помещение с обем 53m3, BTU 12000 (12) на 70m3, BTU 18000 (18) на 104m3. С цел по-голямо улеснение, когато се уточнява, какъв климатик трябва за дадено пространство, се използват съкратената версия на стойността на BTU.

Какво е сплит / мултисплит система ?
Сплит (моносплит) системата е най-предпочитания и класически вид климатик, състоящ се от един вътрешен и един външен агрегат, свързани помежду си с медна тръба. Тя превъзхожда по ефективност системите мултисплит ( едно външно тяло и няколко вътрешни), които в повечето случаи надвишават цените на няколко отделни сплит системи. Мултисплит системите се използват най-често при невъзможност за поставянето на няколко външни тела на фасадата или по чисто естетически причини.

Какво е инвертор / инверторен климатик?
Инверторните климатици  са много по-икономични от конвенционалните.Инверторните климатици имат вграден електрически преобразувател , който преобразува променливото напрежение от електрическата мрежа в постоянно, а след това отново в променливо, но с друго напрежение и с друга честота.Когато зададената температура в помещението е достигната,
компресорът на външното тяло започва да работи с малки обороти и така се компресира по-малко количество фреон и съответно се консумира по-малко електроенергия.След като се получи по-голямо отклонение от зададената температура в стаята, оборотите автоматично се увеличават.Конвеционалните климатици работят с постоянни обороти. При достигане на зададената температура, компресорът на външното тяло се изключва.
Когато датчикът за стайна температура регистрира отклонение от няколко градуса от зададената температура, компресорът отново се включва и работи със същите обороти.
Това включване и изключване прави конвеционалните климатици по- неикономични в сравнение с инверторните климатици, а и температурата в помещението не винаги е постоянна.

Какво e BTU/COP/EER?  
Повечето климатици се представят в каталозите с климатична мощност измерена в Британски Топлинни Единици (BTU). BTU е извънсистемна мярка за количеството топлина необходимо, за да се повиши температурата на един pound (0.450 kg) вода с един градус по Фаренхайт (0.56 градуса Целзии). 1 BTU е равно на 1,055 джаула.Отношението W към BTU е приблизително 1 към 3.41
EER (energy efficiency rating - коефициент на енергийна ефективност при работа на климатика в режим на охлаждане) 
COP (coeficent of permorance - коефициент на енергийна ефективност при работа на климатика в режим на отопление) са равни на съотношението отдадена мощност в BTU към консумирана мощност в W(ват) при съответния режим. Стремежа на производителите е колкото се може по-висок EER, но това води до прилагане на технологии и технически реализации с висока цена. Климатичните системи от инверторен тип вече се предлагат с ЕЕР повече от 5. Поради специфичните климатични условия в България, както и поради напрегнатите отношения между потребители и доставчици на топлофикационни услуги все повече клиенти купуват климатици за основно отопление. Когато решаваме какъв климатик да изберем нека имате в предвид, че за охлаждане може да ползвате единствено климатична система, а за затопляне и конвектори, калорифери и други уреди. Само че климатична система, която отоплява с мощност 3000W, консумира 600 до 1000 W, т.е. харчи 3 до 5 пъти по-малко електричество от конвенционалния нагревател (приблизително).