Какво са SCOP и SEER?

SCOP и SEER най-общо казано показват колко е икономичен един климатик. SCOP (Seasonal Coefficient of Perfomance) е показател, които измерва сезонната енергийната ефективност при режим на отопление, а SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) в режим на охлаждане. Изчисляват се като се пресметне съотношението между средната отоплителна/охлаждаща мощност през съответния сезон и консумираната енергия. Колкото по-висок е този показател, толкова по-икономичен и ефективен е климатика. Тези стойности са изразени в скала на енергийна ефективност, която ги разделя на класове – от А+++ до D. Климатиците със SCOP клас А+,А++ и А+++ са в пъти по-ефективни от всеки друг отоплителен уред.

[/userfiles/files/seer_scop_klimatik.jpg]
Таблица Енергийни класове при режими на охлаждане и отопление

Тези коефициенти замениха доскоро използваните COP (coeficent of performance) и EER (energy efficiency rating), които се изчисляват при определени външни температури – 35°C в режим на охлаждане и 7°C в режим на отопление, при работа на климатика на пълна мощност. При SCOP и SEER се взимат допълнително под внимание следните аспекти: термпературните диапазони през четирите сезона, климатът в различните зони на Европа, режим на частичен товар, който представлява повече от 90% от режима на работа, консумирана енергия при изключен термостат,  консумация в режим на готовност, нагревател на кратера. Те спомагат за по-точното измерване на енергийната ефективност, ликвидирайки недостатъците на COP и EER, които не отчитат реалните условия и режими на работа, влажността и климатичните особености в различните части на Европа. И така след въвеждането на новата директива на Европейския съюз за свързаните с енергопотреблението продукти (Energy-related Products – ErP) , от 1 януари 2013 година Европа условно е разделена на 3 климатични зони – Северна, Централна и Южна Европа. За студената северна зона като място за измервания е избран град Хелзинки, за умерената – Страсбург, а за топлата южна зона – Атина. 

[/userfiles/files/%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82.jpg]
Карта на Европа разделена на 3 климатични зони